İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovun sözlərinə görə, bu dövrdə milli iqtisadiyyatımızın rəqabət qabiliyyətinin, innovasiya yönümlülüyünün və maliyyə dayanıqlılığının gücləndirilməsi, davamlı iqtisadi artım drayverlərinin fəallaşdırılması, azad edilmiş ərazilərimizin sürətli reinteqrasiyası və s. kimi məqsədlər hədəflənir: “2022-2026-cı illər üçün sosial-iqtisadi inkişafa dair hazırlanan yeni inkişaf strategiyası dövlət sektorunun yeni keyfiyyətə transformasiyasını, iqtisadiyyatın bütün sahələrində dövlət-özəl tərəfdaşlığının genişləndirilməsini, ekosistemin keyfiyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmasını, özəl sektorun inkişaf stimullarının və sürətinin artırılmasını, insan kapitalının davamlı inkişafını, rəqəmsal iqtisadiyyatın və innovasiyaların geniş tətbiqi üçün münbit şəraitin yaradılmasını nəzərdə tutur. Yeni mərhələdə özəl sektorun investisiyaları və qeyri-neft iqtisadiyyatı ölkədə iqtisadi artımın əsas mənbələri olacaq”.